70% Korting

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Icecream Apps! Wij verzoeken u vriendelijk onze Gebruiksvoorwaarden te lezen om eventuele misverstanden in de toekomst te voorkomen. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u onze voorwaarden en diensten. Als u het niet eens bent met ons beleid, kunt u deze site voorlopig niet meer bezoeken. Door inhoud te bekijken of software van deze site te downloaden, bent u gebonden aan onze regels en worden eventuele klachten niet in behandeling genomen.

Afwijzing van Garanties

Alle programma's die via deze site worden verspreid, worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie. Fabrikanten, site-eigenaren en anderen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het onderhoud van de bron zijn niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die kunnen worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product of afwijking van de instructies.

DEZE WEBSITE IS UITSLUITEND VOOR ALGEMENE INFORMATIEDOELEINDEN. ICECREAMAPPS.COM WIJST ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT WEBSITE-INHOUD, VEILIGHEID, HOGE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALLE INHOUD, SOFTWARE, MATERIALEN EN INFORMATIE WORDEN GELEVERD “ZOALS HET IS” OF “ZOALS BESCHIKBAAR” EN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met deze regels en ontslaat u ons van aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.

Icecream Apps behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de software, de inhoud van de site en de gebruiksvoorwaarden wanneer de administratie dit noodzakelijk acht.

Beperking van Aansprakelijkheid

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE KAN GEBEUREN AAN UW COMPUTER OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF SCHADE DIE KAN VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE. WIJ WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR EVENTUELE ONNAUWKEURIGHEDEN DIE KUNNEN WORDEN GEVONDEN BIJ DE WERKING VAN DE Icecream Apps, HET BLADEREN OP DE WEBSITE OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

Links naar Websites van Derden

U erkent en gaat ermee akkoord dat Icecream Apps niet verantwoordelijk is voor eventuele links naar websites van derden die op deze website voorkomen. Als u problemen heeft met externe sites, dient u contact op te nemen met hun administratie. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of hun algemene voorwaarden. Alle links worden aangeboden "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie.

Kennisgeving Eigendom

Alle producten en inhoud op deze website zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere eigendomswetten en zijn eigendom van Icecream Apps Ltd. Het gebruik ervan voor commerciële doeleinden of het kopiëren, wijzigen, weergeven, verkopen, aanpassen of bewerken van de inhoud ervan is illegaal en zal bij wet strafbaar zijn. Onze logo- en website-ontwerpelementen zijn ook beschermd door het auteursrecht.

Gebruik van de Website

Deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor informatieve en amusementsdoeleinden. Ongeautoriseerd commercieel gebruik is bij wet verboden. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan, ongeacht of het software, tekst, afbeeldingen of ontwerp is, niet te kopiëren, wijzigen, verkopen, opnieuw publiceren, distribueren of bewerken.

Wij behouden ons het recht voor om informatie van u te vragen wanneer u producten van deze site downloadt. We behouden ons ook het recht voor om de inhoud van de website naar eigen goeddunken te bewerken, verwijderen en wijzigen.

Deze website is niet verantwoordelijk voor openbare ruimtes of misbruik van onze producten. We kunnen uw toegang tot deze website met of zonder voorafgaande kennisgeving beperken of weigeren.

Gebruik van Icecream Apps-software

U mag de SOFTWARE of een kopie daarvan, inclusief de bijbehorende documentatie, niet doorverkopen, in rekening brengen, verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven of toewijzen. U mag geen eigendomsvermeldingen of labels van de SOFTWARE verwijderen. Voor meer informatie over het gebruik van elk product raadpleegt u de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die u kunt vinden in de software-installatieprogramma's.

Voor sommige producten wordt een licentie verleend in de vorm van een abonnement. Er kunnen verlengingsvoorwaarden van toepassing zijn. Wij factureren u automatisch voor uw abonnement totdat het wordt opgezegd of beëindigd. Als u uw abonnement niet opzegt, wordt het automatisch verlengd. Jij en Icecream Apps kunnen je abonnement op elk moment opzeggen of beëindigen.

Vertrouwelijkheid

Icecream Apps behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor statistische en data-analysedoeleinden. U kunt meer lezen over ons privacybeleid in het Privacybeleid-gedeelte van deze website.

Contacten

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam op deze pagina. Als u toestemming wilt vragen om de inhoud van Icecreamapps.com te gebruiken, gaat u naar Perskamer.
Abonneer je op belangrijke updates en ander nieuws van Icecream Apps
Icecream box