70% Korting

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die wordt verzameld, verwerkt of opgeslagen door de desktopapplicaties van Icecream Apps en beschrijft de omvang van de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie door Icecream Apps Limited, Cyprus (hierna: ICECREAM APPS). ICECREAM APPS is de gegevensbeheerder van persoonsgegevens die worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. ICECREAM APPS heeft het grootste respect voor uw privacy en besteedt bijzondere aandacht aan de vertrouwelijkheid van de informatie die aan ons wordt verstrekt wanneer u onze websites bezoekt (huidige en toekomstige websites, eigendom van of beheerd door ICECREAM APPS, en/of waarvoor ICECREAM APPS momenteel of in de toekomst beschikbaar is). future diensten en/of producten levert, hierna: de 'Site' of 'Sites') of anderszins met ons communiceert of interactie heeft.

Deze versie van het Privacybeleid is van kracht vanaf 6 december 2023.

1. Algemene Bepalingen

1.1 Dit document, het Icecream Apps Privacybeleid (hierna: het Beleid), bevat ons beleid en onze bepalingen met betrekking tot de informatie die over de Gebruiker wordt verzameld door ICECREAM APPS.
1.2 Door onze Site te bezoeken en de softwareproducten van ICECREAM APPS (hierna: Applicaties) te downloaden, installeren en gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden en bepalingen van dit Beleid.
1.3 Dit Beleid maakt deel uit van een geheel van documenten waarin de gebruiksvoorwaarden van respectievelijk de Site en de Applicaties zijn vastgelegd. Andere documenten die de relatie tussen de Gebruiker en ICECREAM APPS definiëren zijn de Gebruiksvoorwaarden en de Eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA).
1.4 Tenzij anders gedefinieerd in dit Beleid, hebben alle hierin gebruikte termen en definities de betekenis die is gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden en de EULA.
1.5 Dit beleid, inclusief de constructie, de wijze van vaststelling, uitvoering, wijziging en beëindiging ervan, is onderworpen aan de wetgeving van de Republiek Cyprus.

2. Persoonlijke Informatie

2.1 Persoonlijke informatie betekent informatie die aan een specifieke Gebruiker kan worden gekoppeld, inclusief maar niet beperkt tot: naam (pseudoniem of bijnaam), e-mailadres, telefoonnummer (bijvoorbeeld in gevallen waarin u individuele technische ondersteuning of assistentie aanvraagt) en informatie over Aankopen en activeringen van applicaties door gebruikers (voorkeurscategorieën en andere soorten voorkeursgerelateerde advertenties), betalingsmethoden, betalingsvaluta of andere betalingsgegevens.
2.2 Voor websitepersonalisatie verzamelen we ook informatie over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze sites (desktop en mobiel); dit kan het IP-adres en andere geolocatiegegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en systeemtaal, verwijzende website, tijdstip van toegang en andere gegevens omvatten.
2.3 ICECREAM APPS verwerkt de persoonlijke informatie die de Gebruiker over zichzelf verstrekt door de betreffende formulieren in te vullen. Bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op e-mailnieuwsbrieven, contact opneemt met ICECREAM APPS voor technische ondersteuning of via feedbackformulieren, enz. ICECREAM APPS kan eisen stellen aan de informatie die verplicht is om de Gebruiker onze diensten te verlenen. Als bepaalde informatie door ICECREAM APPS niet als verplicht is gemarkeerd, kan de Gebruiker dergelijke informatie naar eigen goeddunken indienen of openbaar maken.
2.4 Ons privacybeleid is gebaseerd op de volgende principes:
- We verwerken gebruikersgegevens uitsluitend voor de doeleinden en volgens de methoden die zijn opgegeven toen de gegevens werden verzameld.
- Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn vrijgegeven, wanneer de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
- Wij geven derden uitsluitend toegang tot de verstrekte gegevens met het oog op het uitvoeren van de gevraagde dienst en in het kader van het aanstellen van een gegevensverwerker of extra verwerkingsverantwoordelijke.
- We maken de gegevens niet openbaar en wijzen deze niet toe of dragen deze niet over aan derden voor hun eigen verwerking, tenzij de Gebruiker vooraf op de hoogte is gesteld en toestemming heeft gegeven.
- We reageren op verzoeken om de verstrekte gegevens te annuleren, wijzigen of toevoegen.
- Wij zorgen voor goed en rechtmatig gegevensbeheer.
- We waarborgen de privacy van gebruikers en passen passende beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verstrekte gegevens te beschermen.
2.5 Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen, wordt de tijdsduur dat we deze bewaren bepaald door een aantal factoren, waaronder het doel waarvoor we die gegevens gebruiken en onze verplichtingen op grond van andere wetten, maar niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk in het licht van de bovenstaande doeleinden. .
2.6 Als de door u verstrekte informatie persoonlijke gegevens bevat, geeft u, door onze Site, diensten of producten te gebruiken of door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, ICECREAM APPS vrij en vrijwillig schriftelijke geïnformeerde toestemming om die gegevens te verwerken voor de doeleinden die in dit Beleid zijn gedefinieerd. Dit omvat elke actie (bewerking) of opeenvolging van acties (bewerkingen) die wordt uitgevoerd met of zonder gebruikmaking van geautomatiseerde hulpmiddelen: verzamelen, vastleggen, sorteren, verzamelen, opslaan, specificeren (bijwerken, wijzigen), intrekken, gebruiken, overdragen (distribueren, verstrekken, toegang krijgen tot ) informatie aan derden, inclusief grensoverschrijdende overdracht naar andere rechtsgebieden, openbaarmaking of beschikbaarstelling, anonimisering, beperking, blokkering, verwijdering en vernietiging van persoonlijke gegevens. De toestemming kan op elk moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar support@icecreamapps.com.
2.7 Gevoelige informatie. ICECREAM APPS verzamelt geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals seksuele voorkeuren, religie, politieke opvattingen of gezondheidsproblemen. We zullen het niet van u vragen, en we hebben het ook niet nodig.
2.8 Gegevens over kinderen. Personen jonger dan 13 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons overdragen, tenzij ze een verifieerbare toestemming hebben van hun ouder(s) of wettelijke voogd(en). Onze site, producten en diensten zijn bedoeld voor gebruikers van 13 jaar en ouder. We verzamelen dergelijke gegevens niet bewust, maar als een ouder, voogd of iemand anders op de hoogte raakt van persoonlijke gegevens die we hebben verzameld van een persoon jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op.
2.9 Uw persoonsgegevens worden beschermd door wettelijke rechten, waaronder uw recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen; bezwaar maken tegen of beperken van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens; te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist of gecorrigeerd; exporteer uw gegevens in een machinaal leesbaar formaat; deze gegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie of om uw gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. U kunt uw persoonlijke gegevens op onze sites altijd bijwerken of verwijderen. Als u op enig moment wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen of wijzigen, kunt u ons een e-mail sturen op support@icecreamapps.com.

3. Geanonimiseerde Gegevens

3.1 Wanneer u de Site of Applicaties gebruikt, kunnen geanonimiseerde gegevens automatisch naar ICECREAM APPS worden verzonden. De verzonden gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: uw IP-adres, locatie (land, gebied, stad), browserversie, verkeersbron, hardwaremodel en andere apparaatspecifieke informatie, versie van het besturingssysteem, unieke apparaatidentificatoren, statistische informatie over uw acties op de Site en het gebruik van de Applicatie, statistische informatie over de gegevens die via de Applicatie worden verzonden en ontvangen.
3.2 Geanonimiseerde gegevens kunnen worden verzameld en/of verwerkt met behulp van de diensten van derden, zoals:
- analysediensten;
- plug-ins voor sociale netwerken;
- andere systemen en diensten die geanonimiseerde gebruikersgegevens gebruiken en verwerken.

4. Gebruik van Persoonlijke Informatie

4.1 ICECREAM APPS gebruikt persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
- Uitvoering en uitvoering van licentieovereenkomsten met de Gebruiker;
- Identificatie van de Gebruiker tijdens het nakomen van de verplichtingen van ICECREAM APPS onder de overeenkomsten met de Gebruiker;
- Communicatie met de Gebruiker ten behoeve van informatieve ondersteuning en verbetering van de Applicaties, inclusief kennisgeving via derden;
- Verspreiding van advertentiemateriaal van ICECREAM APPS en/of derden onder Gebruikers als doelgroep;
- Targeting van reclame- en/of informatiemateriaal.
4.2 ICECREAM APPS kan persoonlijke informatie delen met dienstverleners die namens ons diensten verlenen wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van dergelijke diensten binnen de grenzen van de hierboven genoemde doeleinden.

5. Gebruik van Geanonimiseerde Gegevens

5.1 ICECREAM APPS gebruikt geanonimiseerde gegevens voor de volgende doeleinden:
- Verbetering van de site en applicaties;
- Communicatie met de Gebruiker ten behoeve van informatieve ondersteuning en verbetering van de Applicaties, inclusief kennisgeving via derden;
- Verspreiding van advertentiemateriaal van ICECREAM APPS en/of derden onder Gebruikers als doelgroep;
- Targeting van advertenties en/of informatiemateriaal op leeftijd, geslacht of andere kenmerken;
- Marketing-, statistisch en ander onderzoek op basis van geanonimiseerde gegevens.
5.2 ICECREAM APPS kan geanonimiseerde gegevens verstrekken aan dienstverleners die namens ons diensten verlenen wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van dergelijke diensten binnen de grenzen van de hierboven genoemde doeleinden.
5.3 Cookieverklaring. Deze verklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen wat cookies zijn, hoe ICECREAM APPS ze gebruikt en welke keuzes u heeft met betrekking tot het gebruik ervan. Als u onze sites blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de manier die in deze verklaring wordt beschreven.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser of op de harde schijf van uw computer of ander apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Hierdoor kan de Site u als gebruiker herkennen voor de duur van uw bezoek (met behulp van een ‘sessiecookie’) of voor herhaalde bezoeken (een ‘permanente cookie’). Ze zijn niet schadelijk en bevatten geen informatie zoals uw woonadres, geboortedatum of creditcardgegevens.
De cookies die we gebruiken vallen in vier brede typen:
- Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om u te helpen bij het navigeren op onze site en het gebruiken van de functies ervan. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor marketing of om te onthouden waar u op internet bent geweest.
- Analytische/prestatiecookies
Om de site, diensten en producten relevant, gebruiksvriendelijk en up-to-date te houden, gebruiken we webanalysediensten om ons te helpen begrijpen hoe mensen onze site gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld zien welke delen van de site het populairst zijn, vaststellen wanneer er fouten optreden en verschillende versies van een pagina of functie testen om te zien welke het beste werkt.
- Functionaliteitscookies
Met deze cookies kunnen websites en applicaties de keuzes die u maakt onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, persoonlijkere functies bieden. De informatie die deze cookies verzamelen is meestal geanonimiseerd, wat betekent dat we u niet persoonlijk kunnen identificeren. Ze verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor verkoop, reclame of onthouden waar u op internet bent geweest, maar helpen ons advertenties aan te bieden die relevanter voor u zijn.

De informatie die in cookies is opgeslagen, is veilig en anoniem voor externe derden, en de veiligheid van uw account wordt nooit in gevaar gebracht. Voor informatie over het uitschakelen van cookies kunt u via de menubalk het tabblad ‘Help’ van uw browser raadplegen. Mocht u hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande e-mail.

6. Toestemming van de Gebruiker voor het Ontvangen van Informatie van ICECREAM APPS

6.1 Onze site en applicaties bieden nieuws en informatie over onze producten via een abonnement, inclusief e-mailnieuwsbrieven. Als u besluit zich op deze diensten te abonneren, wordt u mogelijk gevraagd uw e-mailadres op te geven. Door dit te doen, gaat u ermee akkoord e-mails van ICECREAM APPS te ontvangen met informatie over updates en andere informatie met betrekking tot de Applicaties, evenals andere soorten informatie van ICECREAM APPS, inclusief advertenties. We kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken om inhoud te ontwikkelen die relevant is voor onze gebruikers. U kunt uw abonnement(en) op elk gewenst moment opzeggen.
6.2 Om uw abonnement op te zeggen, volgt u de instructies onderaan de brief of stuurt u ons een e-mail op support@icecreamapps.com en vraagt u om verwijdering van uw gegevens uit de mailinglijst. In dit geval bewaart ICECREAM APPS uw persoonlijke gegevens in haar database, maar neemt geen contact met u op, tenzij u van gedachten verandert over deze kwestie.

7. Vertrouwelijkheid van Gebruikersinformatie

7.1 ICECREAM APPS slaat informatie van Gebruikers op en neemt noodzakelijke en voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking in overeenstemming met interne regels en procedures (inclusief AVG).
7.2 Wij handhaven administratieve en technische veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van persoonlijke informatie. Deze waarborgen omvatten het volgende:
- Administratieve waarborgen: Toegang tot de persoonlijke gegevens van gebruikers is beperkt tot geautoriseerd personeel dat een legitieme behoefte heeft om dit te weten op basis van hun functiebeschrijvingen – bijvoorbeeld werknemers die technische ondersteuning bieden aan eindgebruikers. Al dergelijke gegevens zijn onderworpen aan wachtwoordbeveiliging.
- Technische veiligheidsmaatregelen: De toegang tot gebruikersinformatie in onze database wordt beperkt door 'exact zoeken' om alleen doelgericht gegevensgebruik te garanderen.

8. Derden

8.1 Om marketing, applicatieondersteuning en ontwikkeling te vergemakkelijken, maakt ICECREAM APPS gebruik van diensten van derde partijen. Sommige soorten derde partijen met wie wij uw gegevens delen zijn:
- IT-bedrijven: ICECREAM APPS werkt met bedrijven die onze website en andere bedrijfssystemen ondersteunen.
- Marketingbedrijven: we werken samen met marketingbedrijven die ons helpen onze elektronische communicatie met u te beheren.
- Betalingsverwerking: ICECREAM APPS werkt samen met vertrouwde externe aanbieders van betalingsverwerking om betalingen veilig te ontvangen en te beheren.
Hier is de lijst met externe bedrijven waarmee we samenwerken voor zakelijke doeleinden:
MailChimp
Wij gebruiken Mailchimp voor nieuwsbrief- en marketing-e-mails. Via Mailchimp houden we e-mails bij, inclusief wie de e-mails opent en wie op welke link klikt.
Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Google Analytics helpt ons inzicht te krijgen in het gebruik van onze site door onze bezoekers. Omdat Google Analytics cookies nodig heeft om te kunnen functioneren, kunnen gebruikers die tracking door Google Analytics op onze website willen vermijden, cookies in hun browser uitschakelen. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.
Avangate (2Checkout)
ICECREAM APPS gebruikt Avangate B.V. (www.avangate.com) voor het verwerken van beveiligde betalingen voor aankopen gedaan op de Site. Het gehele aankoopproces wordt beheerd door Avangate, die optreedt als geautoriseerde verkoper en wederverkoper van ICECREAM APPS. Door een aankoop te doen op de website via Avangate, geeft u ICECREAM APPS toestemming om Avangate te gebruiken om uw transacties te verwerken en persoonlijke informatie aan hen over te dragen, maar alleen voor zover nodig om de transactie te voltooien en uw aankopen te beheren. Er worden nooit creditcardgegevens opgeslagen op servers die door ons worden beheerd. Avangate heeft onze toestemming om namens ons de gegevens met betrekking tot de uitgevoerde transacties door klanten van de website (inclusief creditcardgegevens) op te slaan met als doel een veilige betalingsmethode en een archief van aankoopbewijzen te garanderen, waardoor de bescherming van onze klanten, en voor de opvolging indien nodig. Deze transactiegegevens kunnen worden gebruikt voor validatie- en registratiedoeleinden van onze klanten en om indien nodig frauduleuze activiteiten op te sporen.
Groove HQ
We gebruiken Groove HQ als ons supportticketsysteem om een betere gebruikersondersteuningservaring te bieden.
Olark
We gebruiken Olark als online chatprovider.
8.2 De Site en Applicaties kunnen links naar websites van derden bevatten. Wanneer de Gebruiker deze links volgt, verlaat hij de Site/Applicatie. ICECREAM APPS aanvaardt dus geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Gebruikersgegevens tijdens het gebruik van websites van derden. Dergelijke websites kunnen hun eigen privacybeleid hebben waarin de regels voor het verzamelen en opslaan van gebruikersgegevens worden beschreven. Dit beleid heeft geen betrekking op de gegevens die worden verzonden naar, opgeslagen of gebruikt door websites van derden. We raden u aan het privacybeleid van dergelijke derden zorgvuldig door te nemen wanneer u hun websites gebruikt.
8.3 ICECREAM APPS is niet verantwoordelijk voor het gebruik van Gebruikersgegevens door derden waarmee de Gebruiker communiceert tijdens het gebruik van de Applicatie.

9. Andere Openbaarmaking van Persoonlijke Informatie

ICECREAM APPS kan persoonlijke informatie aan derden bekendmaken in de volgende gevallen:
- Met uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker voor een dergelijke openbaarmaking.
- De overdracht van de activa van ICECREAM APPS aan bezit, gebruik of eigendom van een derde partij, inclusief de overdracht van rechten onder de uitgevoerde overeenkomsten met de Gebruiker aan een dergelijke derde partij.
- Op verzoek van een rechtbank of een andere bevoegde overheidsinstantie, voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving.
- Met het oog op de bescherming van de rechten van ICECREAM APPS met betrekking tot het schenden van met de Gebruiker gesloten overeenkomsten.

10. Amendementen

10.1 Dit Beleid kan naar eigen goeddunken door ICECREAM APPS worden gewijzigd of geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. We raden u aan regelmatig de nieuwste versie van het privacybeleid te lezen.
10.2 Een nieuwe versie van het Beleid is van kracht vanaf het moment van publicatie, tenzij anders aangegeven in een dergelijke nieuwe versie van het Beleid.
10.3 De momenteel geldende versie van het Beleid is beschikbaar op de site van ICECREAM APPS op icecreamapps.com.

Wij waarderen uw vertrouwen zeer en staan altijd klaar om uw vragen over de omgang met uw persoonlijke gegevens te beantwoorden.
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@icecreamapps.com.

Icecream Apps Ltd
Agias Phylaxeos, 182, Kofteros Business Center, 201
3083, Limassol, Cyprus
Abonneer je op belangrijke updates en ander nieuws van Icecream Apps
Icecream box