70% Rabatt

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicyn gäller personlig information som samlas in, bearbetas eller lagras av Icecream Apps skrivbordsapplikationer och beskriver omfattningen av insamling och användning av personlig information av Icecream Apps Limited, Cypern (nedan – ICECREAM APPS). ICECREAM APPS är en personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. ICECREAM APPS har största respekt för din integritet och ägnar särskild uppmärksamhet åt sekretessen för information som lämnas till oss när du besöker våra webbplatser (nuvarande och framtida webbplatser, som ägs eller drivs av ICECREAM APPS, och/eller för vilka ICECREAM APPS för närvarande eller i future tillhandahåller tjänster och/eller produkter, nedan – "Webbplatsen" eller "Webbplatserna") eller på annat sätt kommunicera eller interagera med oss.

Denna version av Integritetspolicyn träder i kraft den 6 december 2023.

1. Allmänna Bestämmelser

1.1 Detta dokument, Icecream Apps Integritetspolicy (nedan – Policyn), innehåller våra policyer och bestämmelser om information som samlas in om Användaren av ICECREAM APPS.
1.2 Genom att besöka vår webbplats och ladda ner, installera och använda ICECREAM APPS mjukvaruprodukter (nedan – Applikationer) accepterar du alla villkor i denna Policy.
1.3 Denna Policy är en del av en samling dokument som anger villkor för användning av webbplatsen respektive applikationer. Andra dokument som definierar förhållandet mellan användaren och ICECREAM APPS är användarvillkor och slutanvändarlicensavtalet (EULA).
1.4 Om inte annat definieras i denna Policy, ska alla termer och definitioner som används här ha den betydelse som definieras i användarvillkoren och EULA.
1.5 Denna Policy, inklusive dess konstruktion, metod för antagande, genomförande, ändring och uppsägning är föremål för lagstiftningen i Republiken Cypern.

2. Personlig Information

2.1 Personlig information betyder information som kan associeras med en specifik användare, inklusive men inte begränsat till: namn (pseudonym eller smeknamn), e-postadress, telefonnummer (t.ex. i de fall du begär individuell teknisk support eller assistans) och information om Användarens köp och aktivering av applikationer (preferenskategorier och andra typer av preferensrelaterad reklam), betalningsmetoder, betalningsvalutor eller annan betalningsdata.
2.2 För anpassning av webbplatsen samlar vi också in information om de enheter du använder för att komma åt våra webbplatser (dator och mobil); detta kan inkludera IP-adressen och andra geolokaliseringsdata, webbläsartyp och version, operativsystem och systemspråk, hänvisningswebbplats, åtkomsttid och annan data.
2.3 ICECREAM APPS behandlar de personuppgifter som Användaren lämnar om sig själv genom att fylla i respektive formulär. Till exempel när du prenumererar på nyhetsbrev via e-post, kontaktar ICECREAM APPS för teknisk support eller via feedbackformulär etc. ICECREAM APPS kan ställa krav på den information som är obligatorisk för att ge Användaren våra tjänster. Om viss information inte är markerad av ICECREAM APPS som obligatoriskt, kan Användaren skicka in eller avslöja sådan information efter eget gottfinnande.
2.4 Vår sekretesspolicy är baserad på följande principer:
- Vi behandlar användaruppgifter uteslutande för de ändamål och enligt de metoder som angavs när uppgifterna samlades in.
- Vi använder den insamlade informationen för ändamål utöver de för vilka de släpptes endast när användaren uttryckligen har gett sitt samtycke.
- Vi låter tredje part få tillgång till de tillhandahållna uppgifterna uteslutande i syfte att utföra den begärda tjänsten och inom ramen för att utse en databehandlare för ytterligare personuppgiftsansvarig.
- Vi avslöjar inte uppgifterna, tilldelar eller överför dem till tredje part för egen behandling om inte användaren har informerats i förväg och har gett sitt samtycke.
- Vi svarar på förfrågningar om att avbryta, ändra eller lägga till uppgifterna som tillhandahålls.
- Vi säkerställer korrekt och laglig datahantering.
- Vi värnar om användarnas integritet och tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för de tillhandahållna uppgifterna.
2.5 Om vi samlar in din personliga information, bestäms hur lång tid vi behåller den av ett antal faktorer, inklusive syftet för vilket vi använder informationen och våra skyldigheter enligt andra lagar, men inte längre än vad som rimligen är nödvändigt mot bakgrund av syftena ovan .
2.6 Om informationen som du lämnar innehåller personuppgifter, genom att använda vår webbplats, tjänster eller produkter eller genom att tillhandahålla personlig information till oss, ger du fritt och frivilligt ICECREAM APPS skriftligt informerat samtycke att behandla dessa uppgifter för de syften som definieras av denna Policy. Detta inkluderar alla åtgärder (operationer) eller sekvenser av åtgärder (operationer) som utförs med eller utan att använda automatiserade verktyg: samla in, registrera, sortera, ackumulera, lagra, specificera (uppdatera, ändra), dra tillbaka, använda, överföra (distribuera, tillhandahålla, komma åt ) information till tredje part, inklusive gränsöverskridande överföring till andra jurisdiktioner, avslöjande eller tillgängliggörande, anonymisering, begränsning, blockering, radering och förstörelse av personuppgifter. Samtycket kan när som helst återkallas med omedelbar verkan för framtiden genom att maila oss på support@icecreamapps.com.
2.7 Känslig information. ICECREAM APPS samlar inte in känsliga personuppgifter såsom sexuella preferenser, religion, politiska åsikter eller hälsotillstånd. Vi kommer inte att begära det från dig, och vi behöver det inte heller.
2.8 Uppgifter om barn. Personer under 13 år bör inte överföra personlig information till oss om de inte har ett verifierbart tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Vår webbplats, produkter och tjänster är avsedda för användare som är 13 år och äldre. Vi samlar inte in sådana uppgifter medvetet, men om en förälder, vårdnadshavare eller någon annan blir medveten om personlig information som vi har samlat in från en individ under 13 år, vänligen kontakta oss.
2.9 Dina personuppgifter skyddas av juridiska rättigheter, som inkluderar din rätt att begära tillgång till dina personuppgifter; invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter; begära att dina personuppgifter raderas eller korrigeras; exportera dina data i ett maskinläsbart format; överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. För mer information eller för att utöva dina dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan. Du kan alltid uppdatera eller radera din personliga information på våra webbplatser. Om du vid något tillfälle vill att vi ska radera eller ändra någon av dina personliga uppgifter, skicka ett e-postmeddelande till oss på support@icecreamapps.com.

3. Anonymiserade Data

3.1 När du använder Webbplatsen eller Applikationerna kan anonymiserad data överföras automatiskt till ICECREAM APPS. De data som överförs inkluderar men är inte begränsade till: din IP-adress, plats (land, område, stad), webbläsarversion, trafikkälla, hårdvarumodell och annan enhetsspecifik information, operativsystemversion, unika enhetsidentifierare, statistisk information om dina handlingar på Webbplatsen och användningen av Applikationen, statistisk information om data som skickas och tas emot via Applikationen.
3.2 Anonymiserade uppgifter kan samlas in och/eller bearbetas med hjälp av tjänster från tredje part, såsom:
- analystjänster;
- plugins för sociala nätverk;
- andra system och tjänster som använder och behandlar anonymiserade användardata.

4. Användning av Personlig Information

4.1 ICECREAM APPS använder personlig information för följande ändamål:
- Utförande och genomförande av Licensavtal med Användaren;
- Identifiering av Användaren under fullgörandet av ICECREAM APPS skyldigheter enligt avtalen med Användaren;
- Kommunikation med användaren för informationsstöd och förbättring av Applikationerna, inklusive meddelanden via tredje part;
- Distribution av reklammaterial för ICECREAM APPS och/eller tredje part bland Användare som målgrupp;
- Inriktning av reklam och/eller informationsmaterial.
4.2 ICECREAM APPS kan dela Personlig information med tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning när det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana tjänster inom gränserna för de syften som anges ovan.

5. Användning av Anonymiserad Data

5.1 ICECREAM APPS använder anonymiserad data för följande ändamål:
- Förbättring av Webbplatsen och Applikationerna;
- Kommunikation med användaren för Informationsstöd och förbättring av Applikationerna, inklusive meddelanden via tredje part;
- Distribution av reklammaterial för ICECREAM APPS och/eller tredje part bland användare som målgrupp;
- Inriktning av reklam och/eller informationsmaterial efter ålder, kön eller andra attribut;
- Marknadsföring, statistik och annan forskning baserad på anonymiserad data.
5.2 ICECREAM APPS kan tillhandahålla anonymiserad data till tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning när det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana tjänster inom gränserna för de syften som anges ovan.
5.3 Cookiemeddelande. Detta meddelande är utformat för att hjälpa dig att förstå vad cookies är, hur ICECREAM APPS använder dem och de val du har när det gäller deras användning. Genom att fortsätta använda våra webbplatser samtycker du till att använda cookies på det sätt som beskrivs i detta meddelande.
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare eller hårddisken på din dator eller annan enhet när du besöker vår webbplats. Detta gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som en användare antingen under hela ditt besök (med en "sessionscookie") eller för upprepade besök (en "beständig cookie"). De är inte skadliga och innehåller ingen information som din hemadress, födelsedatum eller kreditkortsuppgifter.
De cookies vi använder delas in i fyra breda typer:
- Strikt nödvändiga cookies
Dessa cookies är viktiga för att hjälpa dig att navigera på vår webbplats och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan de tjänster du har bett om inte tillhandahållas. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföring eller för att komma ihåg var du har varit på Internet.
- Analytiska/prestandacookies
För att hålla webbplatsen, tjänsterna och produkterna relevanta, enkla att använda och uppdaterade använder vi webbanalystjänster för att hjälpa oss förstå hur människor använder vår webbplats. Vi kan till exempel se vilka delar av webbplatsen som är mest populära, identifiera när fel uppstår och testa olika versioner av en sida eller funktion för att se vilken som fungerar bäst.
- Funktionscookies
Dessa cookies tillåter webbplatser och applikationer att komma ihåg val du gör (som ditt användarnamn, språk eller den region du befinner dig i) och ger förbättrade, mer personliga funktioner. Informationen som dessa cookies samlar in är vanligtvis anonymiserad vilket innebär att vi inte kan identifiera dig personligen. De samlar inte in någon information om dig som kan användas för att sälja, annonsera eller komma ihåg var du har varit på Internet, utan hjälper oss att tillhandahålla reklam som är mer relevant för dig.

Informationen som lagras i cookies är säker och anonym för extern tredje part, och ditt kontosäkerhet äventyras aldrig. För information om hur du inaktiverar cookies, se fliken "Hjälp" i din webbläsare via menyraden. Om du behöver hjälp, vänligen kontakta oss via e-post nedan.

6. Användarens Samtycke till att ta Emot Information från ICECREAM APPS

6.1 Vår Webbplats och Applikationer erbjuder nyheter och information om våra produkter genom prenumeration, inklusive nyhetsbrev via e-post. Om du bestämmer dig för att prenumerera på dessa tjänster kan du bli ombedd att ange din e-postadress. Genom att göra det samtycker du till att ta emot e-postmeddelanden från ICECREAM APPS med information om uppdateringar och all annan information relaterad till applikationerna, såväl som annan typ av information från ICECREAM APPS, inklusive annonser. Vi kan använda informationen du tillhandahåller för att utveckla innehåll som är relevant för våra användare. Du är fri att avbryta dina prenumerationer när som helst.
6.2 För att avbryta din prenumeration, följ instruktionerna längst ner i brevet eller maila oss på support@icecreamapps.com och en begäran om radering av dina uppgifter från e-postlistan. I det här fallet kommer ICECREAM APPS att behålla din personliga information i sin databas, men kommer inte att kontakta dig om du inte ändrar dig i den här frågan.

7. Sekretess för Användarinformation

7.1 ICECREAM APPS lagrar information om användare och vidtar nödvändiga och tillräckliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst och avslöjande i enlighet med interna regler och procedurer (inklusive GDPR).
7.2 Vi upprätthåller administrativa och tekniska skyddsåtgärder för skydd av personlig information. Dessa skyddsåtgärder inkluderar följande:
- Administrativa skyddsåtgärder: Tillgång till användarnas personuppgifter är begränsad till auktoriserad personal som har ett legitimt behov av att veta baserat på deras arbetsbeskrivningar – till exempel anställda som tillhandahåller teknisk support till slutanvändare. All sådan data är föremål för lösenordsskydd.
- Tekniska säkerhetsåtgärder: Tillgång till användarinformation i vår databas begränsas av "exakt sökning" för att garantera enbart ändamålsenlig dataanvändning.

8. Tredje part

8.1 För att underlätta marknadsföring, applikationsstöd och utveckling använder ICECREAM APPS tjänster från tredje part. Några typer av tredje parter som vi delar dina uppgifter med är:
- IT-företag: ICECREAM APPS arbetar med företag som stödjer vår webbplats och andra affärssystem.
– Marknadsföringsföretag: vi arbetar med marknadsföringsföretag som hjälper oss att hantera vår elektroniska kommunikation med dig.
- Betalningshantering: ICECREAM APPS samarbetar med pålitliga tredjepartsleverantörer av betalningshantering för att säkert ta och hantera betalningar.
Här är listan över tredjepartsföretag som vi samarbetar med för affärsändamål:
MailChimp
Vi använder Mailchimp för nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. Genom Mailchimp spårar vi e-postmeddelanden, inklusive vem som öppnar e-postmeddelandena och vem som klickar på vilken länk.
Google Analytics
Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien överförs till och lagras av Google. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google. Google Analytics hjälper oss att förstå hur våra besökare använder vår webbplats. Eftersom Google Analytics kräver cookies för att fungera, kan användare som vill undvika spårning av Google Analytics när de är på vår webbplats inaktivera cookies i sin webbläsare. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som anges ovan.
Avangate (2Checkout)
ICECREAM APPS använder Avangate B.V. (www.avangate.com) för bearbetning av säkra betalningar för köp gjorda på webbplatsen. Hela köpprocessen hanteras av Avangate, som agerar som ICECREAM APPS auktoriserade handlare och återförsäljare. Genom att göra ett köp på webbplatsen via Avangate godkänner du ICECREAM APPS att använda Avangate för att behandla dina transaktioner och för att överföra personlig information till dem, men endast i den utsträckning som behövs för att genomföra transaktionen och hantera dina köp. Ingen kreditkortsinformation lagras någonsin på servrar som kontrolleras av oss. Avangate har vår tillåtelse att lagra, å våra vägnar, data som hänför sig till de utförda transaktionerna av kunder på webbplatsen (inklusive kreditkortsinformation) i syfte att säkerställa en säker betalningsmetod och arkiv med bevis på köp, vilket möjliggör skydd av våra kunder, och för uppföljning vid behov. Denna transaktionsinformation kan användas för validering och registrering av våra kunder, och för att spåra eventuella bedrägliga aktiviteter om det behövs.
Groove HQ
Vi använder Groove HQ som vårt supportbiljettsystem för att ge bättre användarsupportupplevelse.
Olark
Vi använder Olark som en online-supportchattleverantör.
8.2 Webbplatsen och applikationerna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. När användaren följer dessa länkar lämnar han webbplatsen/applikationen, så ICECREAM APPS tar inget ansvar för säkerheten för användardata under användningen av tredje parts webbplatser. Sådana webbplatser kan ha sin egen integritetspolicy som anger reglerna för insamling och lagring av användardata. Denna policy täcker inte data som skickas till, lagras eller används av tredje parts webbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom integritetspolicyn för sådana tredje parter när du använder deras webbplatser.
8.3 ICECREAM APPS ansvarar inte för användningen av användardata av tredje parter som användaren interagerar med under användningen av applikationen.

9. Annan Avslöjande av Personlig Information

ICECREAM APPS kan lämna ut Personlig information till tredje part i följande fall:
- Med användarens uttryckliga samtycke till sådant avslöjande.
- Överföring av ICECREAM APPS:s tillgångar till tredje parts ägande, användning eller ägande, inklusive överlåtelse av rättigheter enligt tecknade avtal med Användaren till sådan tredje part.
- På begäran av en domstol eller annan auktoriserad myndighet i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lagstiftning.
- I syfte att skydda ICECREAM APPS rättigheter med avseende på brott mot avtal som tecknats med Användaren.

10. Redigeringar

10.1 Denna Policy kan ändras eller avbrytas av ICECREAM APPS efter eget gottfinnande utan föregående meddelande från Användaren. Vi rekommenderar att du regelbundet läser den senaste versionen av Integritetspolicyn.
10.2 En ny version av policyn träder i kraft från tidpunkten för dess publicering om inte annat anges i den nya versionen av Policyn.
10.3 Den aktuella versionen av Policyn är tillgänglig på ICECREAM APPS webbplats på icecreamapps.com.

Vi värdesätter ditt förtroende och är alltid redo att svara på dina frågor om hanteringen av dina personuppgifter.
Om du har några frågor eller funderingar, kontakta oss på support@icecreamapps.com.

Icecream Apps Ltd
Agias Phylaxeos, 182, Kofteros Business Center, 201
3083, Limassol, Cyprus
Prenumerera på viktiga uppdateringar och andra nyheter från Icecream Apps
Icecream box